Produktai / Klijai ir valikliai / Karšti klijai Atgal

Karsti klijai

 Karštų klijų pistoletas Buhnen HB 190

HB 190 klijų pistoletas skirtas naudoti su Hot Melt (žvakių formos klijais – karštaisiais lydalais).

BÜHNEN HOT MELT A22075 – 300 – karštyje besilydantys klijai sulimpa spaudžiami ir yra tiekiami pilnavidurio apie 11,30 mm – 12 mm diam. strypelio forma.

BÜHNEN A22075300 gali būti plačiai naudojamas daugelio medžiagų klijavimui, tame tarpe popieriaus, kartono, medžio, daugelio plastikų, tokių kaip: ABC, PS, PVC, PMMA, PC, PET ir PA.

 

Pavadinimas

Kaina, Eur/vnt. su 21% PVM

Karštų klijų pistoletas Buhnen HB 190

59.60

Karštų klijų pagaliukai 12mm Buhnen 1kg  A22075-300

8.97


TECHNIN
Ė  INFORMACIJA

Spalva                                                                   Skaidri/bespalvė

Cheminė sudėtis                                                Etileno vinilo acetato kopolimeras

Klampumas                                                         Apie 8000 mPas prie 180ºC

Specifinis sunkumas                                         Apie 0,97 g/m³

Minkštėjimo taškas                                           90ºC (Ball & Ring method)

Atsparumas karščiui                                         Apie 55ºC (WPS 68, 100g/ m²)

Sausųjų medžiagų kiekis                                  100%

Kietėjimo  laikas                                                 Iki 30 s, priklausomai nuo klijuojamos medžiagos ir užneštų klijų kiekio

Saugojimas                                                          Saugoti sausomis oro sąlygomis tarp 5ºC ir 25ºC

Transportavimas                                                Sausomis sąlygomis

Saugojimo  laikas                                               Mažiausiai 2 metai, laikant nustatytomis sąlygomis

 

DARBO INSTRUKCIJOS

Klijuojami paviršiai turi būti švarūs, sausi, neriebaluoti ir neištepti. Paviršius padengiamas naudojant įrengimą, klijų pistoletą (HB180, HB 185, HB 190, HB 195, HB 220) esant temperatūrai nuo 160ºC  iki 190ºC.

Informacija saugiam darbui

• Pistoleto antgalis ir lydomi karšti Hot Melt  klijai gali įkaisti iki 200°C (390°F).  Jei kontaktas dirbant yra neišvengiamas, visada dėvėkite karščiui atsparias apsaugines pirštines.

• Pašalinkite nuo klijų pistoleto antgalio degius ar karščiui jautrius objektus.

• Sušilęs prietaisas turi būti dedamas ant stovo. Jis niekada neturi būti guldomas ant šono.

• Saugokite prietaisą nuo vandens ir drėgmės bei nuo elektros šoko.

• Jei dirbdami naudojate pistoletą virš  galvos ar galvos aukštyje, užtikrinkite, kad apsaugotumėte savo personalą ir darbo įrangą nuo atsitiktinių karštų klijų lašų.

• Baigę dirbti visada ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros maitinimo tinklo, o taip pat ir atliekant prietaiso priežiūrą bei valymą.

• Visada po pistoleto panaudojimo ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros maitinimo tinklo. Leiskite prietaisui visiškai atvėsti prieš jį sandėliuojant ar  valant.

• Jei pastebėjote pažeistą prietaisą arba maitinimo kabelį, nedelsdami ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros maitinimo tinklo.  Tolimesnis prietaiso eksploatavimas galimas tik po atitinkamo specializuotos įrangos dirbtuvių remonto ir jų meistrų užtikrinimo, kad prietaisas yra saugus ir tinkamas eksploatacijai.

• Niekada netraukite senų klijų likučių, esančių klijų pistoleto viduje.
Tai gali negrįžtamai pakenkti klijų padavimo mechanizmui.

• Niekada nešalinkite klijų likučių iš pistoleto lydymosi kameros jėga (pvz.:
grandikliais, atsuktuvais, kitais prietaisais ar įrankiais). Taip galite pakenkti pistoleto vidaus lydymosi kameros apsaugos dangai.